Opleiding HerboristOpleiding Herborist


De drie manieren om de opleiding te volgen.


Natuurlijk is dat de opleiding om je na het afronden hiervan je te kunnen vestigen als Herborist. Na het succesvol afronden van je examen ontvang je een diploma.


Je kunt ook de opleiding volgen met alle daarbij behorende opdrachten en werkstukken. Je ontvangt dan een certificaat.


Je kunt ook alleen de lessen als cursus volgen. en de stage/praktijk van het eerste jaar Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.
De opleiding tot Herborist


Een zeer brede kruidenopleiding met de nadruk op de gezondheidsbevorderende kruiden, wilde planten en voeding.


Een Herborist is een vertegenwoordiger van een heel oud beroep, gestoken in een nieuwe vorm.

De hedendaagse Herborist is een kruidendeskundige met een veelzijdige kennis over de gezondheidsbevorderende planten.

In vroeger tijden was het voor iedereen vrij normaal om zelf kruiden te plukken, en te verwerken tot allerlei middelen.

Er werden zalven, tincturen, theeën, hoestsiropen enz. gemaakt.

Helaas beschikken nog maar weinig mensen over deze kennis. Maar in onze tijd neemt de belangstelling voor kruiden en het gebruik daarvan weer toe. Steeds meer mensen willen zich deze aloude kennis eigen maken.Herboristenopleiding op “De Sprenk”Een herborist heeft een brede kennis over kruiden. Die kennis omvat alle aspecten van de kruiden.

Daarom besteden we in deze kruidenopleiding veel aandacht aan het gebruik van het kruid als gezondheids bevorderend middel. Hoe kun je het kruid gebruiken als geneeskrachtige plant, als keukenkruid, in de aromatherapie en in de voeding. Er wordt ook aandacht besteed aan de (ecologische) teelt van de kruiden.

Bij het omgaan met kruiden speelt de praktijk een belangrijke rol. Men kan zich de kennis van kruiden alleen
goed eigen maken als men in alle seizoenen de kruiden ervaart, door ze te ruiken, te proeven, te voelen en waar te nemen. Men leert de plant kennen, en herkennen, de geneeskrachtige werking juist te beoordelen, en men leert wanneer welke plant in welke situatie te gebruiken.

In de “Officina”, de harmonieuze lesruimte, vindt de theoretische informatieoverdracht plaats. Vervolgens wordt de opgedane kennis getoetst en verdiept in de tuinen van “De Sprenk”. Theorie en praktijk worden op een prettige manier afgewisseld. Voor het derde jaar wordt vooral gebruik gemaakt van de "Imkerij".Gedurende de opleiding worden diverse opdrachten gemaakt die er allemaal op gericht zijn om zich goed in de kruiden, in al zijn aspecten, te verdiepen en ze op die manier steeds beter te leren kennen.

Ook krijgt de verwerking van kruiden ruim aandacht. Dit gaat van het zetten van een heilzame thee tot het maken van je eigen kruidenzalf.

Alle lesstof is overzichtelijk in ons eigen cursusmateriaal verwerkt. Dit cursusmateriaal is van hoogstaande kwaliteit, en vormt een prima naslagwerk.De herborist in de praktijkDe Herborist kan deze kennis aanwenden voor het geven van voorlichtings- en gezondheidsadviezen, het deskundig verkopen van deze planten of producten van deze planten en voor het telen van deze planten en het verwerken tot kruidenproducten.

Studiebelasting

Deze bedraagt 1 à 2 dagen per week. Hiervan bestaan ongeveer 40 dagdelen per jaar uit lessen en de rest van de tijd wordt besteed aan stage, opdrachten, tuinbezoek en een eindopdracht. Je bent dus één lesdag per week op De Sprenk aanwezig.

Het eerste jaar bestaat de stage grotendeels uit praktijklessen.Tijd

De opleiding start in september 2013 op woensdag. Bij voldoende aanmeldingen wordt er ook op dinsdag gesstart.


Op de even jaren starten we op donderdag en bij voldoende aanmeldingen starten we ook op maandag
De lessen zijn van 9.30-12.30 uur en van 13.15-16.15 uur. Het eerste jaar bestaan de middagen, naast enkele lessen, vooral uit stage.

Tijdens de schoolvakanties wordt geen les gegeven.Kosten

De kosten voor het cursusjaar vindt u op www.DeSprenk.nl  inclusief koffie, thee en cursusmateriaal.Stage

Om aan alle eisen te voldoen is het belangrijk om op een erkend stagebedrijf praktijkervaring op te doen. Deze bedrijven zijn o.a. kruidentuinen, winkels, natuurgeneeskundige en verwerkingsbedrijven.


Herborist  als cursus.


Je volgt alle lessen van de drie leerjaren incl. de praktijklessen van het 1e jaar. Je doet wel mee aan de lesgebonden opdrachten zoals de toetsen, alle andere opdrachten zijn facultatief. 


De studiebelasting is daarmee alleen de lesdag. Indien de aanwezigheid min. 80% is ontvangt men na de drie jaar een bewijs van deelname.


Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die vooral meer en gedegen kennis willen opdoen over de gezondheidsbevorderende planten, maar voor wie het diploma geen meerwaarde heeft. Dat kan zijn dat je de kennis alleen wilt gebruiken in prive omstandigheden of omdat je al een soort gelijk diploma hebt in een andere dicipline en je kennis wilt aanvullen.


De kosten zijn gelijk aan die van de opleiding.


 


Eindtermen

De gediplomeerde Herborist beheerst de onderstaande kennisgebieden met de daarbij behorende eindtermen.· Nomenclatuur en systematiek

De Herborist bezit voldoende kennis van de systematiek van de indeling van het plantenrijk zodat hij/zij de planten aan de hand van hun kenmerken kan determineren· Inhoudstoffen

De Herborist kent de verschillende inhoudstoffen van de planten, kan deze rangschikken, kent de eigenschappen van deze stoffen en kent de werking van deze stoffen op het menselijk lichaam..· Kwaliteit en bewaring planten en middelen

De Herborist kent en herkent de kwaliteit van de verschillende producten en weet hoe deze kwaliteit te bevorderen is en te handhaven.· Het gebruik

De Herborist is in staat de consument juist te adviseren t.a.v. de juiste aanwending van de plant en/of het product zowel bij inwendig als uitwendig gebruik.· Verwerking

De Herborist bezit praktische en theoretische kennis om kwalitatief goede producten te maken van de verschillende planten, zodat de inhoudstoffen hun werk op de juiste wijze kunnen doen.· Wetgeving

De Herborist kent de wetgeving m.b.t. geneesmiddelen en voedingssupplementen.


 Menu


 Opleiding Herborist Open/close this menu

 Opleiding Aromatherapeut Open/close this menu Workshops/arrangementen Open/close this menu

 Studenten Open/close this menu Studenten login
Welkom Anoniem
Loginnaam
Wachtwoord
(Registreer)