Opleiding Herborist Jaar 3Opleiding Herborist Jaar 3


In het 3e jaar wordt de lesstof uit de eerste twee jaar verder uitgediept.

Aan bod komen verder:  • Kruiden voor het zenuwstelsel

  • Groente als geneeskruid 

  • De huisapotheek

  • Aromatherapie + massage

  • Biologie en ecologie van kruiden

  • De homotoxicoseleer

  • Casuïstiek

  • Wettelijke bepalingen omtrent kruiden en kruidenmiddelen
De stage van het 3e jaar is al meer beroepsgericht en bestaat uit het geven van lezingen, workshops, voorlichting e.d., mede afhankelijk van je eigen interesse.


De opleiding wordt afgesloten met een examen. Gezien de huidige ontwikkelingen is niet duidelijk hoe het examen er over drie jaar uitziet.


de kosten van het examen vallen buiten het lesgeld.


 Menu


 Opleiding Herborist Open/close this menu

 Opleiding Aromatherapeut Open/close this menu Workshops/arrangementen Open/close this menu

 Studenten Open/close this menu Studenten login
Welkom Anoniem
Loginnaam
Wachtwoord
(Registreer)